Nyfiken på skolmaten?

Är du nyfiken på skolmaten i Kungsbacka kommun? Vad serverar vi och hur tillagar och planerar vi maten? Vad gör vi för att minska matens klimatpåverkan?

Just nu och en månad framåt informerar vi lite extra om skolmaten på alla skolor i kommunen. I skolmatsalarna kommer det att finnas affischer och bordpratare som tar upp lite olika ämnen som handlar om skolmaten. Syftet är att öka kunskapen om skolmaten och inspirera till samtal om mat kopplat till bland annat hälsa, samhälle, etik och miljö. 

På kungsbacka.se hittar du mer information och svar på vanliga frågor om maten i våra skolor. Du hittar även tips på bra länkar och material att ladda ner om skolmat. 

Skolmaten