Skolstart på Beda

Måndagen den 17 augusti börjar ett nytt läsår på Beda Hallbergs gymnasium. På grund av pandemin med coronaviruset har årskurs 1 respektive årskurs 2-3 olika starttider.

Gå in genom Bedas egen ingång (mot ån) enligt den tid som gäller nedan för din årskurs. Dagen inleds i klassrummet där du får träffa dina klasskamrater och mentorer. 

  • 9.30 Åk 1

  • 13.00 Åk 2 och 3

Viktig information till elever och vårdnadshavare om skolstarten (pdf)

Important information regarding school start (pdf)