Sjukanmälan

Om du är sjuk måste du anmäla detta till skolan varje sjukdag. Detta gör du fram till klockan 12 på telefonnummer 0515-77 76 13.

Sjukanmälan kan också registreras i Skola24.

Om du blir sjuk under dagen registrera det i Skola24 eller meddela någon i personalen innan du lämnar skolan.