En människa som skapar konst

Individuella val

Det individuella valet är ett val du måste göra. Det är samtidigt ett val där du får möjlighet att, utifrån eget intresse och behov, önska vad som ska läsas. De valda kurserna väljs på våren i årskurs 2 och läses under årskurs 3.

Vi erbjuder två olika kurser inne på Beda Hallbergs gymnasium. Det är elevernas önskemål som styr vilka kurser det blir. Men du har även möjlighet att välja bland ett större utbud på Aranäsgymnasiet eller Elof Lindälvs gymnasium.

Aranäsgymnasiet

Elof Lindälvs gymnasium