En bokhylla med texten "studiero"

Beda coachar

Varje elev har en mentor/coach, vi kallar det för en egen Beda. Tillsammans med sin Beda och undervisande lärare planerar man sin studiegång.

På lektionerna tydliggör läraren syftet och målet med undervisning. Eleven får även feedback i form av formativ bedömning på det som eleven har presterat. För att stötta eleverna i studierna har vi infört Beda coachar.

Den individuella planeringen sker en gång i veckan i mindre grupp på Beda coachar. Eleverna får då stöttning av sin Beda att fundera på långsiktiga och kortsiktiga mål i undervisningen. Vad är målet med utbildningen? Vilka betyg vill eleven satsa på? Vad behöver eleven göra på lång sikt och på kort sikt för att nå dit? Vilka styrkor har eleven som den kan använda sig av?

Vi tror att Beda coachar kan gynna elevens progression samt utveckla förmågor och strategier för framtiden oavsett om det blir vidare studier eller direkt till arbetslivet.