Människor

Studie- och yrkesvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg: 

  • Vem är jag? Vad kan jag?

  • Vad finns det för alternativ?

  • Hur når jag målet?

På Beda Hallbergs gymnasium heter studie och yrkesvägledaren Anita Ekström. Du når henne på anita.ekstrom@kungsbacka.se. Vill du träffa henne så har hon sitt rum ute på Aranäsgymnasiet