Elevhälsan

För oss är det viktigt att våra elever mår bra. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning är därför naturliga delar i vår verksamhet.

Kurator

Maggan Bengtsson
0300-83 32 93
margareta.bengtsson@kungsbacka.se 
Mitt namn är Margareta ”Maggan” Bengtsson och jag arbetar som skolkurator. Jag har valt mitt yrke utifrån hur viktig gymnasietiden är och att den blir bra för alla. Det är roligt och lärorikt att jobba med ungdomar. På fritiden gillar jag att läsa och att jobba med mina händer som exempelvis odla på min altan samt umgås med familj och vänner.  

 

Skolsköterska

Gunilla Bexell
0300-83 33 35
gunilla.bexell@kungsbacka.se
Psykolog

Tina Tenfält
0300-83 33 95 
tina.tenfalt@kungsbacka.se 

Skolpsykologen arbetar främst med förbyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationesnivå. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektorn. Uppdragen kan exempelvis handla om att:

  • Delta i elevhälsoteamet i syfte att tillföra det psykologiska perspektivet i elevhälsoarbetet

  • Kartlägga behov och föreslå lämpliga förebyggande och hälsofrämjande insatser, exempelvis: Indirekt arbete med elever via konsultation, handledning och  utbildningsinsatser till skolledning och skolpersonal eller direkt arbete med elevgrupper

  • I undantagsfall arbeta individuellt med elever

  • Samverka med externa aktörer

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.