Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogisk ledare

Anna-Karin Aspemyr
Anna-Karin Aspemyr
0300-83 46 53
anna-karin.aspemyr@kungsbacka.se
 Mitt namn är Anna-Karin Aspemyr och jag arbetar som specialpedagog. Jag tycker att det är roligt och lärorikt att jobba med elever och kollegor på Beda Hallberg. Utmaningen i mitt arbete är att hitta elevens väg in till lärandet och att tillsammans med eleven hitta så bra sätt som möjligt där eleven får visa vad den kan. På fritiden umgås jag gärna med min familj och vänner. Jag gillar kultur i alla former och att resa.