Tyck till om vår verksamhet

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter. Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att lämna klagomål om det är något du inte är nöjd med.

I första hand ska du vända dig till den personal, ex lärare eller Beda som står dig närmast. Om du vill gå vidare med klagomålet vänder du dig till din rektor. Rektor har det övergripande ansvaret inom respektive enhet och ska se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder. Om ditt klagomål rör ett pågående elevärende, bör du vända dig direkt till din rektor.

Överklagandemöjligheter

Vissa beslut är också möjliga att överklaga till förvaltningsdomstol eller Skolväsendets överklagandenämnd.

Lämna synpunkter via Kungsbackas hemsida

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Lämna synpunkter via kommunens hemsida