Människor

Så arbetar vi på Beda

På Beda Hallbergs gymnasium tror vi att en lyckad skolgång handlar mer än om att förmedla kunskap. För att kunna förmedla kunskap och få eleven att utvecklas har vi utarbetat bedamodellen.

Inom området kunskap förmedlar vi Bedas kunskapssyn. Hur lär du dig som elev på bästa sätt?  Inom området relation vill vi förtydliga hur viktig relationen är för att du som elev ska lyckas.

Vi vill inte bara undervisa elever utan lära känna dig för att veta hur vi kan utveckla dig på bästa sätt. För att du ska lyckas behövs det ibland struktur, på Beda coachar och hjälper vi dig med detta. För att lyckas i skolan är det viktigt med välmående. En viktig pusselbit är ett hälsoperspektiv. Vi har till exempel pulsträning innan matematiken. Forskning visar nämligen att det finns ett positivt samband mellan högintensiv fysisk träning och förbättrade skolprestationer.