Mobbning

Vi ser allvarligt på alla former av mobbning, kränkande behandling och diskriminering.

På Beda Hallbergs gymnasium arbetar vi aktivt med värdegrundsfrågor, introduktionsveckor och konflikthantering för att få ett arbetsklimat där alla trivs och behandlar varandra med respekt.