Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt diskriminerings- och skollagen måste alla skolor ha en plan med vilka åtgärder som behövs för att förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Planen ska skrivas om varje år av ansvarig rektor tillsammans med en arbetsgrupp bestående av lärare, elever och representanter från elevhälsan.