Välmående ger resultat

Välmående ger resultat

All personal på Beda Hallbergs Gymnasium utbildas i satsningen "Välmående ger resultat". Det är ett samarbete mellan Region Halland och Bättre skolor med syfte att öka både pedagogers och elevers välmående, samt elevers prestation i skolan.

För mer information, se Region Hallands sida