Vår profil

Beda Hallbergs gymnasium är det lilla kommunala alternativet. Sedan höstterminen 2018 finns Beda Hallbergs gymnasium i samma byggnad som Aranäsgymnasiet, men drivs som en egen skola med ingång på byggnadens baksida.

Vi vill skapa en skola med stor gemenskap. Lokalerna ligger centralt med en kort promenad från buss- och järnvägsstation. Oavsett om du bor mitt i Kungsbacka eller pendlar har du nära till oss.

Beda Hallbergs gymnasium är för dig som söker ett samhällsvetenskapligt program på ett mindre kommunalt alternativ. För oss är goda relationer mellan lärare och elev en viktig pusselbit för att du ska nå framgång i dina studier. Vi inspireras av den senaste forskningen inom pedagogik. Vi tror att den traditionella skolan behöver utmanas. Exempel på detta är pulshöjning innan matematiken eftersom vi ser att fysisk motion är kopplad till motivation och prestation. Under dina år på Beda Hallbergs gymnasium kommer du återkommande få möta tematiskt arbete där vi arbetar ämnesövergripande. Genom att en uppgift bedöms av flera lärare så tror vi att det kan öka din motivation och förståelse för hur olika ämnen samspelar med varandra

Beda Hallbergs gymnasium är ett kommunalt gymnasium där elevhälsa och studie- och yrkesvägledning är naturliga delar i vår verksamhet. Vi vill att du ska utvecklas och veta vart du är på väg. Tydliga mål i undervisning och betyg är viktigt för oss. Därför har vi varje vecka Beda coachar. Under 20 minuter får du som elev stöttning av din lärare att strukturera och planera dina studier. På så sätt tror vi att du kan öka dina studieresultat.