Skrivbok

Inriktning på dig

Beda Hallbergs gymnasium är ett mindre kommunalt alternativ. För oss är goda relationer mellan lärare och elev en viktig pusselbit för att du ska nå framgång i dina studier. Vi inspireras av den senaste forskningen inom pedagogik.

Under dina år på Beda Hallbergs gymnasium kommer du att få möta tematiskt arbete där vi arbetar ämnesövergripande. Genom att en uppgift bedöms av flera lärare tror vi att det kan öka din motivation och förståelse för hur olika ämnen samspelar med varandra.

Tydliga mål i undervisning och betygsresultat är viktigt för oss. Detta syns i skolans arbete med formativ bedömning. Kurserna utvärderas av dig som elev så att alla lärare vet vad de ska bli bättre på. På så sätt kan vi anpassa kurserna efter elevernas behov.