Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen

1150 p

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
   

Programgemensamma ämnen

300 p

Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p
   

Inriktning Beteendevetenskap

450 p

Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p
   

Programfördjupning

300 p

Ungdomskulturer 100 p
Entreprenörskap 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p